คลังพระสมเด็จ

มุมพระวัดสมเด็จ

✅พร้อมเช่า

 

รหัส รูปภาพ ชื่อพระ ราคา สถานะ
0004 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม 999 พร้อมเช่า
0007 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม  999 พร้อมเช่า
0008 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม  999 พร้อมเช่า
0010 สมเด็จวัดระฆัง 108 ปี อกล่ำนิยม 25,000 พร้อมเช่า
0011 สมเด็จบางขุนพรหม ปี 2543 รุ่นอุดมมงคล พิมพ์เจดีย์ โรยผงบางขุนพรหมเก่า  700 พร้อมเช่า
0017 สมเด็จวัดระฆัง 100 ปี วัดระฆัง พิมพ์ 12 7,000 พร้อมเช่า
0019 พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น เสาร์ห้า 2,500 พร้อมเช่า
0021   
พระสมเด็จวัดระฆัง (ฝากกรุบางขุนพรหม) 
พิมพ์ทรงเจดีย์ (พระแท้วัดระฆังติดรางวัลที่ ๑)
พระโชว์   พระโชว์
0028
พระสมเด็จบางขุนพรหมปี54
1,200 พร้อมเช่า
0037 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม 1,000 พร้อมเช่า
 0048 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 พิมพ์ใหญ่ (โรยผง) เกศทะลุซ้ม A (มีสังฆาฏิ)  5,000  พร้อมเช่า
0053 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 999 พร้อมเช่า
0069 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 4,500 พร้อมเช่า
0074  สมเด็จวัดระฆัง 108 ปี 9,999 พร้อมเช่า
0075 สมเด็จวัดระฆัง 108 ปี 12,000 พร้อมเช่า
0079 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 5,500 พร้อมเช่า
0095  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 2,000 พร้อมเช่า
0097 พระสมเด็จวัดระฆัง 108 ปี 5,500 พร้อมเช่า
0101 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ 3,000 พร้อมเช่า
0103 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 พิมพ์เส้นด้าย 1,500 พร้อมเช่า
0104 พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 214 1,000 พร้อมเช่า
0110  พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น เสาร์ห้า 17,000 พระโชว์
0111 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 5,500 พร้อมเช่า
0112 สมเด็จพระคาถาชินบัญชร 2,000 พร้อมเช่า
0113 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 5,500 พร้อมเช่า
0137 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54  1,200 พร้อมเช่า
0138 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54  1,200 พร้อมเช่า
0139 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 1,200 พร้อมเช่า
 0141   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน   สอบถาม พร้อมเช่า 
0142 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 43 พิมพ์ใหญ่  7,000 พร้อมเช่า
0145 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 31 พิมพ์ลึกบี 3,000 พร้อมเช่า
0249 พระสมเด็จอนุสรณ์ รุ่น 151 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม  2,000 พร้อมเช่า 
0251 พระผงสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 151 ปี พิมพ์ใหญ่ ทรงนิยม 550  พร้อมเช่า
0252 พระผงสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 151 ปี พิมพ์ใหญ่ ทรงนิยม 550  พร้อมเช่า

  

xx มุมปิดแล้ว xx

 

รหัสพระ รูปภาพ ชื่อพระ ราคา สถานะ
0153 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 xxxx ปิดแล้ว
0148 พระสมเด็จอาจารย์โต xxxx ปิดแล้ว
 0140   พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54   xxxx  ปิดแล้ว
 0135 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54   xxxx  ปิดแล้ว
 0061 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54  xxxx  ปิดแล้ว
 0047 พระสมเด็จวัดระฆัง 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ทรงนิยม A ลึกฟอร์มสวย   xxxx  ปิดแล้ว
0043 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม xxxx ปิดแล้ว
 0040  สมเด็จ  108 ปี  พิมพ์นิยม   xxxx  ปิดแล้ว
 0038 พระสมเด็จ 100 ปี วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เศียรบาก   xxxx  ปิดแล้ว
 0027   พระสมเด็จบางขุนพรหมปี54    xxxx  ปิดแล้ว
 0016   พระสมเด็จอาจารย์โตภาพเหมือน รุ่น108ปี   xxxx  ปิดแล้ว
 0014 สมเด็จบางขุนพรหม ปี 2543 รุ่นอุดมมงคล พิมพ์เส้นด้าย โรยผงบางขุนพรหมเก่า     xxxx  ปิดแล้ว
 0013 สมเด็จบางขุนพรหม ปี 2543 รุ่นอุดมมงคล พิมพ์เส้นด้าย โรยผงบางขุนพรหมเก่     xxxx   ปิดแล้ว
 0012   สมเด็จบางขุนพรหม ปี 2543 รุ่นอุดมมงคล พิมพ์เจดีย์ โรยผงบางขุนพรหมเก่า    xxxx   ปิดแล้ว
0006   พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม   xxxx  ปิดแล้ว
0005 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม   xxxx  ปิดแล้ว
0003    

พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม

 xxxx  ปิดแล้ว
0002 พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม  xxxx  ปิดแล้ว
0001  พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 54 อมตมหามงคล พิมพ์ใหญ่ A (พิเศษ) เกศทะลุซุ้ม  xxxx  ปิดแล้ว

 

Visitors: 95,018